oecdPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestovovao je, na poziv Agencije za borbu protiv korupcije na konferenciji „Saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa državnim institucijama u borbi protiv korupcije“.

Obzirom da Komisija za zaštitu konkurencije ima potpisane sporazume sa brojnim državnim institucijama, a sve intenzivnije sarađuje i sa Agencijom za borbu protiv korupcije, a što je potvrđeno i Sporazumom koji su ove dve institucije, zajedno sa Republičkom komisijom za zaštitu prava ponuđača, ovaj skup bio je i prava prilika za predstavljanje aktivnosti koje Komisija za zaštitu konkurencije, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, svakodnevno preduzima.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović podsetio je učesnike Konferencije da Zakon o zaštiti konkurencije spada u grupu antikorupcijskih sistemskih zakona.

„Jedan od preduslova efikasnijeg rada Komisije je i stalni dijalog i kvalitetan sistem razmene informacija sa nadležnim telima u Republici Srbiji“, naglasio je na skupu dr Obradović i, kao primer uspešne saradnje, izdvojio baš nedavno potpisan Sporazum sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. „Cilj ovog sporazuma je zaštita javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i jačanja integriteta institucija“ istakao je dr Obradović.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić naglasila je da je borba protiv korupcije zajednički posao svih institucija.

„Nijedna antikoruptivna institucija ne može da postigne mnogo ako nema na svojoj strani policiju, sudove i ako nema finansije“, rekla je direktorka Babić. Ona je dodala da je u borbi protiv korupcije neophodno „beskrajno strpljenje“ i da je neophodno uložiti ogroman napor za male pomake.

Cilj konferencije je bio da se istakne posvećenost i dosadašnja saradnja svih državnih institucija u borbi protiv korupcije.

Na konferenciji su učestvovali pored potpredsednika Vlade i ministra unutrašnih poslova dr Nebojše Stefanovića, predsednika Državne revizorske institucije Radoslava Sretenovića, dekana Pravnog fakulteta prof. Dr Sime Avramovića, i direktor Poreske uprave i Uprave za javne nabavke, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, civilnog društva i medija.