oecdПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић учестововао је, на позив Агенције за борбу против корупције на конференцији „Сарадња Агенције за борбу против корупције са државним институцијама у борби против корупције“.

Обзиром да Комисија за заштиту конкуренције има потписане споразуме са бројним државним институцијама, а све интензивније сарађује и са Агенцијом за борбу против корупције, а што је потврђено и Споразумом који су ове две институције, заједно са Републичком комисијом за заштиту права понуђача, овај скуп био је и права прилика за представљање активности које Комисија за заштиту конкуренције, у складу са својим законским овлашћењима, свакодневно предузима.

Председник Комисије др Милоје Обрадовић подсетио је учеснике Конференције да Закон о заштити конкуренције спада у групу антикорупцијских системских закона.

„Један од предуслова ефикаснијег рада Комисије је и стални дијалог и квалитетан систем размене информација са надлежним телима у Републици Србији“, нагласио је на скупу др Обрадовић и, као пример успешне сарадње, издвојио баш недавно потписан Споразум са Агенцијом за борбу против корупције и Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки. „Циљ овог споразума је заштита јавног интереса, смањења ризика од корупције и јачања интегритета институција“ истакао је др Обрадовић.

Директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић нагласила је да је борба против корупције заједнички посао свих институцијa.

„Ниједна антикоруптивна институција не може да постигне много ако нема на својој страни полицију, судове и ако нема финансије“, рекла је директорка Бабић. Она је додала да је у борби против корупције неопходно „бескрајно стрпљење“ и да је неопходно уложити огроман напор за мале помаке.

Циљ конференције је био да се истакне посвећеност и досадашња сарадња свих државних институција у борби против корупције.

На конференцији су учествовали поред потпредседника Владе и министра унутрашних послова др Небојше Стефановића, председника Државне ревизорске институције Радослава Сретеновића, декана Правног факултета проф. Др Симе Аврамовића, и директор Пореске управе и Управе за јавне набавке, као и представници међународних организација, цивилног друштва и медија.