SUBOTICAПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић обратио се, у уводном делу, учесницима стручног скупа „Значај јавних набавки у креирању пословног амбијента“.

Говорећи о надлежностима Комисије у овом сегменту пословних активности, председник Обрадовић је подсетио да, према Закону о заштити конкуренције, намештене или лажиране понуде при јавним набавкама, спадају међу најтеже повреде конкуренције.

Др Обрадовић је нагласио, између осталог, да се откривање намештих јавних понуда санкционише, према Закону, новчано и то у висини до 10% укупног прихода из претходне године, али и забраном учешћа у јавним набавкама у одређеном периоду. Понекад се, констатовао је др Обрадовић, „чини да и то није довољна претња онима који верују да су њихови лични финансијски интереси изнад просперитета друштва чији су део“.

Комисија је, иначе, током прошле године, објавила Мишљење у вези примене члана 10. Закона о заштити конкуренције, а којим се дефинише став Комисије поводом статуса повезаних лица у поступцима јавних набавки. Намера Комисије при изради овог документа била је, како то истиче и др Обрадовић, обезбеђење постизања већег степена правне сигурности свих учесника у поступцима и транспарентности у раду Комисије и ефикаснијој примени како Закона о заштити конкуренције, тако и Закона о јавним набвкама.

У другом делу скупа, представник Комисије за заштиту конкуренције, Владимир Антонијевић представио је улогу Комисије за заштиту конкуренције у поступцима јавних набавки.

Скуп је организовала Привредна комора Србије у сарадњи са Комисијом за заштиту конкуренције, Управом за јавне набавке, Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки.