Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић учествовао је, на позив словеначких колега, конференцији „Дан конкуренције Словеније“ која је одржана у Љубљани.

Конференција је била фокусирана на изазове у примени Директиве о накнади штете ЕУ, а која је донета у циљу боље примене правила конкуренције, кроз давање права оштећеним странама да захтевају накнаду штете као последицу кршења правила конкуренције у националном законодавству. У конструктивној расправи на поменуту тему учешће су узели и представници тела за заштиту конкуренције Аустрије, Хрватске и Словеније, као и представници академске и пословне заједнице и правосуђа.

На маргинама конференције вођени су разговори о модалитетима унапређења односа и сарадњи словеначког и српског тела за заштиту конкуренције, размотрени су планови за наставак сарадње између две институције, регионалне иницијативе на плану ширења знања и уједначавању праксе по питању права и политике заштите конкуренције у Европској унији, као и актуелне теме којима се тренутно баве ова два тела за заштиту конкуренције.

У српској делегацији била је и мр Нина Васић самостални саветник у сектору за међународну сарадњу Комисије за заштиту конкуренције.