Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestvovao je, na poziv slovenačkih kolega, konferenciji „Dan konkurencije Slovenije“ koja je održana u Ljubljani.

Konferencija je bila fokusirana na izazove u primeni Direktive o naknadi štete EU, a koja je doneta u cilju bolje primene pravila konkurencije, kroz davanje prava oštećenim stranama da zahtevaju naknadu štete kao posledicu kršenja pravila konkurencije u nacionalnom zakonodavstvu. U konstruktivnoj raspravi na pomenutu temu učešće su uzeli i predstavnici tela za zaštitu konkurencije Austrije, Hrvatske i Slovenije, kao i predstavnici akademske i poslovne zajednice i pravosuđa.

Na marginama konferencije vođeni su razgovori o modalitetima unapređenja odnosa i saradnji slovenačkog i srpskog tela za zaštitu konkurencije, razmotreni su planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike zaštite konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave ova dva tela za zaštitu konkurencije.

U srpskoj delegaciji bila je i mr Nina Vasić samostalni savetnik u sektoru za međunarodnu saradnju Komisije za zaštitu konkurencije.