www.rekabet.govПредставник Комисије за заштиту конкуренције је учествовао на скупу у организацији Радне групе Међународне мреже за конкуренцију која се бави испитивањем једностраних радњи учесника на тржишту (ICN Unilateral Conduct Working Group), а у сарадњи са турским телом за заштиту конкуренције као ко-организатором, у Истанбулу.

Дводневни скуп је обухватио предавања, односно панел дискусије и практичан рад на хипотетичком случају на тему: „Одбијање пословања и процењивање једностраних радњи учесника на тржишту“.

Радионици су присуствовали представници тела за заштиту конкуренције из земаља са различитим степеном развоја права конкуренције и практичног искуства, што се никако није показало као сметња за слободну размену идеја и искустава приликом рада на хипотетичком случају. Још једном се показало да је присуство оваквим скуповима од великог значаја нарочито за земље које немају дугу традицију у примени права заштите конкуренције, у које спада и Србија.

На скупу је учествовало око 100 представника из више од 40 различитих земаља.