kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике Бојана Тошић потписали су Меморандум о разумевању између две институције.

Меморандум има за циљ да обезбеди оквир за интензивнију сарадњу између Комисије и Републичког секретаријата за јавне политике у поступцима анализе ефеката предлога прописа на конкуренцију на тржишту у процесу усвајања прописа од стране Владе, како би се благовремено идентификовали могући негативни ефекати које предложена решења могу имати на конкуренцију на тржишту.

На овај начин обезбеђује се побољшање квалитета и учинка прописа у контексту остваривања што конкурентнијег окружења, а које директно утиче на унапређење привредног амбијента у Републици Србији.

Меморандум је потписан у контексту боље имплементације Пројекта за унапређење пословног окружења у Србији који спроводи Међународна финансијска корпорација (IFC), чланица Групације Светске банке у сарадњи са Владом Републике Србије, и уз подршку Британске Амбасаде у Београду и Фонда за добру управу Владе Уједињеног Краљевства чији су представници и присуствовали овом догађају.

Пројекат за унапређење пословног окружења у Србији има за циљ да допринесе побољшању пословног окружења кроз: смањење административног оптерећења за привреду – поједностављењем 1.750 административних поступака за добијање лиценци, дозвола и сагласности и дигитализацију 100 поступака, као и кроз уклањање пракси које негативно утичу на развој конкуренције.