kzkKomisija za zaštitu konkurencije je na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu udžbenika za osnovno obrazovanje u Republici Srbiji u periodu 2018-2020. godina.

Komisija je uočila potrebu da analizira stanje konkurencije na tržištu udžbenika imajući u vidu česte izmene relevantnog pravnog okvira, kao i određene specifičnosti ovog tržišta, koje omogućavaju školama da se na nedovoljno transparentan način opredeljuju za izbor udžbenika pojedinih izdavačkih kuća.

U analizi je posebna pažnja posvećena postupku izdavanja i prodaje udžbenika i udžbeničkih kompleta za osnovno obrazovanje, kao i uslovima pod kojima se vršila prodaja udžbenika na tržištu Republike Srbije u posmatranom trogodišnjem periodu. Istraživanje je obuhvatilo analizu tržišne strukture i tržišnih udela izdavača udžbenika, analizu (ugovornih) odnosa između izdavača udžbenika s jedne strane i njihovih kupaca, distributera, knjižara i škola, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu. Predmetnom analizom je obuhvaćen i način formiranja cene udžbenika, kao i analiza same strukture prodajne cene udžbenika.

Za potrebe analize prikupljeni su i obrađeni podaci 16 izdavača udžbenika za osnovno obrazovanje i njihovih 10 najvećih kupaca, distributera, koji udžbenike dalje prodaju školama i knjižarama.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavili tražene podatke.