kzkСавет Комисије за заштиту конкуренције је дана 25.07.2019. године донео Упутство о садржини иницијативе за испитивање повреда конкуренције из члана 10. – рестриктивни споразуми.

Уз упутство којим се ближе објашњава начин на који се може пријавити постојање сумње у повреду конкуренције, Комисија је сачинила и потребан образац који ће омогућити поједностављено подношење иницијатива.

Комисија напомиње да сви они који располажу информацијама о постојању повреде конкуренције на неком од тржишта у Републици Србији могу да користе и посебно отворену мејл адресу inicijativa@kzk.gov.rs или телефонски број 011 38 11 958 како би добили све информације о детаљима везаним за могућност и начин подношења иницијативе за испитивање конкуренције.