kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције обуставила је поступак покренут по службеној дужности против Акционарског друштва „Железнице Србије“ из Београда, након што је поступило по свим обавезама одређеним Закључком о прекиду поступка од 19.01.2016. године, а чиме је спровело мере отклањања повреде конкуренције.

Акционарско друштво „Железнице Србије“ је испуњавањем обавеза по наведеном закључку Комисије омогућило приступ и коришћење железничке инфраструктуре и другим привредним субјектима заинтересованим за обављање делатности превоза робе железницом који испуњавају потребне услове, чиме је успостављена ефективна конкуренције на релевантном тржишту управљања железничком инфраструктуром .

Комисија и овом приликом посебно указује на важност располагања сетом законских инструмената који јој омогућавају да спроведе ефективну заштиту конкуренције и да обавеже учеснике на тржишту да ускладе своје понашање са темељима тржишне економије, са циљем остварења економског напретка и добробити друштва, а нарочито користи за потрошаче.