kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je 23.10.2017. godine rešenje kojim se utvrđuje da je Inter Turs Plus d.o.o., kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Topoli zloupotrebio dominantan položaj.

Komisija je utvrdila da je Inter Turs Plus svoj dominantan položaj zloupotrebio nametanjem i naplaćivanjem nepravično visoke cene pružanja stanične usluge prijema i otpreme autobusa (peronizacije) u međumesnom saobraćaju na autobuskoj stanici u Topoli.

Povećanje troškova svim prevoznicima koji koriste autobusku stanicu u Topoli, dovelo je do povećanja cene prevoza putnika na određenim linijama koje saobraćaju kroz autobusku stanicu u Topoli, pa čak do ukidanja određenih linija. Ovim su negativni efekti nametanja viših troškova prevoznicima preneti i na putnike kao krajnje korisnike usluge prevoza, u vidu povećanja cene karte za prevoz, kao i u vidu smanjenja mogućnosti izbora polazaka i prevoznika sa ili na autobusku stanicu u Topoli.

Ovom tržišnom učesniku izrečena je mera zaštite konkurencije u visini od dvestotine trideset dve hiljade dinara koju je dužan da uplati u budžet Republike Srbije, kao i mere ponašanja u cilju usklađivanja poslovanja sa Zakonom.