avgust « 2012 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2012 » avgust
Sektorska analiza tržišta otkupa sirovog mleka, proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda
Saopštenje za javnost povodom objavljivanja izveštaja sektorske analizeIzveštaj se objavljuje na internet strani Komisije uz zaštitu određenih podataka, sa napomenom da će se objavljivanje ovih podatka iz izvršenih analiza vršiti u kontaktu sa mlekarama, uz njihovu saglasnost. Pozivaju se učesnici na tržištu otkupa sirovog kravljeg mleka i proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda u Republici Srbiji da dostave Komisiji svoje komentare u pogledu Izveštaja na e – mail office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom : Komentar na analizu u sektoru mlekarstva
Zašto Upravni sud ignoriše javnost?