maj « 2019 « Komisija za zaštitu konkurencije
Izveštaj EK o Srbiji: Napredak Komisije u svim segmentima

kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije poseduje administrativne kapacitete, odnosno kvalitetne stručnjake koji vode postupke zbog sumnji na povrede konkurencije. Istrage koje je Komisija pokrenula protiv velikih privatnih i javnih preduzeća pozitivno utiču na njen kredibilitet i imidž koji ima u javnosti, kaže se u Izveštaju o napretku Evropske komisije za 2019. godinu, a koji je upravo predstavljen u sedištu EK u Briselu.

U godišnjem Izveštaju koji obuhvata period od januara 2018. do februara 2019. godine navodi se i da je Komisija glavna institucija odgovorna za implementaciju zakonskog okvira prava zaštite konkurencije, a koji je u skladu sa svim relevantnim odredbama SSP-a i pravnim tekovinama EU. Konstatuje se napredak u broju otkrivenih slučajeva povreda konkurencije, veći broj sektorskih analiza i dalje širenje aktivnosti na promociji politike zaštite konkurencije. Naglašava se, međutim, i potreba za još intenzivnijim konsultacijama sa Komisijom prilikom donošenja propisa koji bi mogli imati uticaj na konkurenciju.

Aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije se u pomenutom dokumentu analiziraju u okviru Pregovaračkog poglavlja 8: Politika konkurencije.

Komisija jedan od utemeljivača novih protokola ICN

kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije priključila se grupi tela koja su utemeljivači novih protokola Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN), koji za cilj imaju globalnu borbu protiv diskriminacije tržišnih učesnika i veću transparentnost.

Novi protokoli Međunarodne mreže za konkurenciju koji su doneti početkom aprila ove godine, osmišljeni su kako bi se pojednostavio proces sprovođenja propisa, uz istovremeno sprečavanje zemalja da koriste lokalne zakone o zaštiti konkurencije u korist domaćih kompanija u odnosu na konkurente iz drugih jurisdikcija. Protokoli su tako koncipirani da institucije zadužene za zaštitu konkurencije, ne mogu nameštati ishode u korist privilegovanih konkurenata i na taj način vršiti pritisak na privrede drugih zemalja.

Motiv Komisije da bude jedna od institucija utemeljivača primene novih protokola Međunarodne mreže za konkurenciju je da pošalje jasnu poruku svim tržišnim učesnicima koji posluju ili planiraju da posluju na teritoriji Republike Srbije da će ova institucija nastaviti da radi uz punu transparentnost i pravnu sigurnost njihovih investicija, u pogledu primene politike zaštite konkurencije.

Novi video Komisije posvećen nenajavljenim uviđajima

Komisija za zaštitu konkurencije objavila je na svom Youtube kanalu video klip koji je izrađen kako bi se učesnici na tržištu upoznali sa svojim pravima i obavezama prilikom nenajavljenih uviđaja u postupcima ispitivanja povreda konkurencije.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije, uviđaje sprovode ovlašćena službena lica Komisije.

U želji da svim tržišnim učesnicima u Republici Srbiji približi proceduru sprovođenja nenajavljenog uviđaja, Komisija je, u okviru projekta „Povećanje ekonomskog rasta kroz podršku unapređenju politike zaštite konkurencije“ koji realizuje sa Kraljevinom Norveške i Ambasadom Norveške u Beogradu, izradila ovaj video materijal.