kzkČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić učestvovao je, kao jedan od govornika, na tradicionalnoj Konferenciji o politici zaštite konkurencije zemalja BRIKS-a, koja je održana u Moskvi od 16. do 20. septembra 2019. godine.

Ovogodišnja konferencija, pod nazivom „10 godina saradnje između tela za zaštitu konkurencije BRIKS-a: rezultati i perspektive“, bila je, u najvećoj meri, posvećena temema vezanim za zaštitu konkurencije u digitalnom svetu, kao i pri sprovođenju javnih nabavki.

Predstavnik Komisije Čedomir Radojčić učestvovao je na panelu “Učešće države u ekonomiji” sa kolegama iz brojnih drugih tela. Tokom sesije, Radojčić je istakao da tržišna ekonomija i državni intervencionizam nisu alternative, već su, naprotiv, međusobno zavisni.

Kvalitetno funkcionisanje tržišta zavisi od dobrog funkcionisanja države. Neefikasno tržište ne može doprineti kvalitetnom funkcionisanju države i obratno. U tom smislu, nema alternativa, naveo je Radojčić.

Ključni zaključci Konferencije su da je jedan od najvećih izazova usklađivanje politike i prava zaštite konkurencije sa sve zastupljenijom digitalizacijom ekonomije, kao i borba protiv antikonkurencijskog ponašanja tržišnih učesnika u eri globalizma, odnosno važnost intenziviranja međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

Na Konferenciji su učestvovali najviši predstavnici preko 50 tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, predstavnici međunarodnih institucija i akademske zajednice.