oktobar « 2019 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2019 » oktobar
Najava događaja

Za utvrđeno nameštanje ponuda u javnim nabavkama izrečena mera od 60 miliona dinara

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je utvrdila da su društva Original doo Beograd, Mikops doo Niš, Birolinija doo Beograd, Biro Print Sistemi doo Beograd, Dikti Line doo, Birodeveloping doo Niš, Birotehnika doo, Jagodina i Konica Minolta Poslovna Rešenja SE doo Beograd koordinirala učešće u javnim i drugim nabavkama. Na taj način navedena društva su učinila povredu konkurencije, odnosno zaključila zabranjeni restriktivni sporazum kojim se neposredno ili posredno utvrđuju prodajne cene ili drugi uslovi trgovine, a koji za cilj ima ograničavanje i sprečavanje konkurencije (član 10. stav 2. tačka 1 Zakona o zaštiti konkurencije).

Komisija je ovaj tajni dogovor konkurenata otkrila uz pomoć učesnika u tom sporazumu koji je Komisiji dostavio dokaze za učinjeni sporazum i obezbedio sebi oslobađanje plaćanja novčane obaveze na ime učinjene povrede konkurencije. Ovo je bilo moguće zahvaljujući pokajničkom programu koji sprovodi Komisija.

Kako se tajni dogovori ove vrste teško otkrivaju, Komisija koristi i ovu priliku da pozove učesnike tih dogovora da se prijave Komisiji i dostave dokaze, te na taj način pomognu otkrivanju takvih sporazuma a zauzvrat sebi obezbede oslobađanje od plaćanja novčane obaveze na ime utvrđene povrede konkurencije, kako je propisano odredbama člana 69. Zakona o zaštiti konkurencije.

Organizovan seminar „Konkurencija i javne nabavke“

kzkKomisija za zaštitu konkurencije i telo za zaštitu konkurencije Republike Italije, organizovali su petodnevni seminar „Konkurencija i javne nabavke“ kao partneri u realizaciji Tvining projekta „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji“, koji finansira EU.

Na skupu u Palati „Srbija“, kojim je formalno otvoren seminar učesnicima su se uvodnim izlaganjima obratili Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije, Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, Dejan Damnjanović zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije i Stefan Otašević iz Uprave za javne nabavke.

Predsednica Odbora Narodne skupštine Aleksandra Tomić rekla je da nezavisne institucije, sudstvo i javnost moraju imati kontrolu nad javnim nabavkama. „U svakoj zemlji, država je pojedinačno gledano najveći kupac i najveći ekonomski akter, a javne nabavke su jedna od najznačajnijih stavki u izdacima budžeta i zato je važno kako se koriste sredstva građana“, naglasila je predsednica Tomić i ukazala da za svaku državu raspisivanje javnih nabavki može biti pogodno tlo za necelishodno trođenje javnih sredstava nameštanjem ponuda. Zato je, dodala je ona, važno da sve zainteresovane strane učestvuju u donošenju propisa koji regulišu tu oblast, kako ne bi bilo „rupa u zakonu“.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović naveo je da po Zakonu o zaštitu konkurencije, nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama spadaju među najteže povrede konkurencije – takozvano kartelsko dogovaranje.

„Nadležnost Komisije povezana s postupkom javnih nabavki postoji samo kada između ponuđača postoji zabranjeni dogovor o ponudama koje će podneti ili neće podneti naručiocu“, rekao je Obradović i podsetio da su u Srbiji pokrenuti sistem nenajavljenih uviđaja i pokajnički program, koji su najefikasniji za otkrivanje kartela. Kao dodatnu vrednost predsednik Komisije naveo je i potrebu unapređenja modaliteta povezivanja i saradnje među nacionalnim institucijama u Srbiji koje se bave javnim nabavkama i zaštitom konkurencije.

Opširnije…

Pokrenut postupak protiv Fortenova Grupe iz Zagreba

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak po službenoj dužnosti protiv privrednog društva Fortenova Grupa d.d. Zagreb, radi ispitivanja koncentracije koja je sprovedena iako nije odobrena. Prema osnovanoj pretpostavci, Fortenova Grupa d.d. Zagreb je stekla kontrolu nad društvima Frikom d.o.o. Beograd, Dijamant a.d. Zrenjanin, Mivela Mg, PIK Vrbovec d.o.o. Beograd, Kikindski mlin, i drugim društvima sa sedištem u Republici Srbiji, koja su poslovala u okviru Agrokor grupe.

U predmetnom postupku Komisija će ispitati da li je u konkretnom slučaju postupljeno suprotno odredbama Zakona o zaštiti konkurencije, ko ostvaruje kontrolu nad društvom Fortenova Grupa, kao i dozvoljenost ove koncentracije u skladu sa članom 19. Zakona. Komisija će utvrditi i bitne činjenice, dokaze i ostale elemente na kojima će zasnovati svoju odluku u pogledu eventualnog određivanja mere zaštite konkurencije, odnosno mere dekoncentracije.

Zakonom je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Zaključkom kojim je pokrenut postupak, pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju pravilnog činjeničnog stanja u ovom postupku da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.

Novi video klip Komisije

Komisija za zaštitu konkurencije objavila je na svom Youtube kanalu novi video klip „Naš doprinos zaštiti konkurencije u proteklih pet godina 2014–2019.“.

Realizacijom ovom video klipa Komisija je svim tržišnim učesnicima, akademskoj javnosti, kao i građanima čija je dobrobit u centru svih njenih aktivnosti na zaštiti konkurencije, htela da predstavi petogodišnje rezultate i na taj način unapredi komunikaciju sa svim zainteresovanim javnostima i transparentnost rada.

Video klip izrađen je kroz projekat „Povećanje ekonomskog rasta kroz podršku unapređenju politike zaštite konkurencije“ koji Komisija realizuje sa Kraljevinom Norveške i Ambasadom Norveške u Beogradu.