октобар « 2019 « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » 2019 » октобар
Најава догађаја

За утврђено намештање понуда у јавним набавкама изречена мера од 60 милиона динара

kzkКомисија за заштиту конкуренције je утврдила да су друштва Original doo Beograd, Mikops doo Niš, Birolinija doo Beograd, Biro Print Sistemi doo Beograd, Dikti Line doo, Birodeveloping doo Niš, Birotehnika doo, Jagodina и Konica Minolta Poslovna Rešenja SE doo Beograd координирала учешће у јавним и другим набавкамa. На тај начин наведена друштва су учинила повреду конкуренције, односно закључила забрањени рестриктивни споразум којим се непосредно или посредно утврђују продајне цене или други услови трговине, а који за циљ има ограничавање и спречавање конкуренције (члан 10. став 2. тачка 1 Закона о заштити конкуренције).

Комисија је овај тајни договор конкурената открила уз помоћ учесника у том споразуму који је Комисији доставио доказе за учињени споразум и обезбедио себи ослобађање плаћања новчане обавезе на име учињене повреде конкуренције. Ово је било могуће захваљујући покајничком програму који спроводи Комисија.

Како се тајни договори ове врсте тешко откривају, Комисија користи и ову прилику да позове учеснике тих договора да се пријаве Комисији и доставе доказе, те на тај начин помогну откривању таквих споразума а заузврат себи обезбеде ослобађање од плаћања новчане обавезе на име утврђене повреде конкуренције, како је прописано одредбама члана 69. Закона о заштити конкуренције.

Организован семинар „Конкуренцијa и јавне набавке“

kzkКомисија за заштиту конкуренције и тело за заштиту конкуренције Републике Италије, организовали су петодневни семинар „Конкуренцијa и јавне набавке“ као партнери у реализацији Твининг пројекта „Даљи развој заштите конкуренције у Србији“, који финансира ЕУ.

На скупу у Палати „Србија“, којим је формално отворен семинар учесницима су се уводним излагањима обратили Александра Томић, председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије, Милоје Обрадовић, председник Комисије за заштиту конкуренције, Дејан Дамњановић заменик директора Агенције за борбу против корупције и Стефан Оташевић из Управе за јавне набавке.

Председница Одбора Народне скупштине Александра Томић рекла је да независне институције, судство и јавност морају имати контролу над јавним набавкама. „У свакој земљи, држава је појединачно гледано највећи купац и највећи економски актер, а јавне набавке су једна од најзначајнијих ставки у издацима буџета и зато је важно како се користе средства грађана“, нагласила је председница Томић и указала да за сваку државу расписивање јавних набавки може бити погодно тло за нецелисходно трођење јавних средстава намештањем понуда. Зато је, додала је она, важно да све заинтересоване стране учествују у доношењу прописа који регулишу ту област, како не би било „рупа у закону“.

Председник Комисије за заштиту конкуренције Милоје Обрадовић навео је да по Закону о заштиту конкуренције, намештене или лажиране понуде при јавним набавкама спадају међу најтеже повреде конкуренције – такозвано картелско договарање.

„Надлежност Комисије повезана с поступком јавних набавки постоји само када између понуђача постоји забрањени договор о понудама које ће поднети или неће поднети наручиоцу“, рекао је Обрадовић и подсетио да су у Србији покренути систем ненајављених увиђаја и покајнички програм, који су најефикаснији за откривање картела. Као додатну вредност председник Комисије навео је и потребу унапређења модалитета повезивања и сарадње међу националним институцијама у Србији које се баве јавним набавкама и заштитом конкуренције.

Опширније…

Покренут поступак против Фортенова Групе из Загреба

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак по службеној дужности против привредног друштва Fortenova Grupa d.d. Загреб, ради испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена. Према основаној претпоставци, Fortenova Grupa d.d. Загреб је стекла контролу над друштвима Фриком д.о.о. Београд, Дијамант а.д. Зрењанин, Мивела Мг, ПИК Врбовец д.о.о. Београд, Кикиндски млин, и другим друштвима са седиштем у Републици Србији, која су пословала у оквиру Агрокор групе.

У предметном поступку Комисија ће испитати да ли је у конкретном случају поступљено супротно одредбама Закона о заштити конкуренције, ко остварује контролу над друштвом Fortenova Grupа, као и дозвољеност ове концентрације у складу са чланом 19. Закона. Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Закључком којим је покренут поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Нови видео клип Комисије

Комисија за заштиту конкуренције објавила је на свом Youtube каналу нови видео клип „Наш допринос заштити конкуренције у протеклих пет година 2014–2019.“.

Реализацијом овом видео клипа Комисија је свим тржишним учесницима, академској јавности, као и грађанима чија је добробит у центру свих њених активности на заштити конкуренције, хтела да представи петогодишње резултате и на тај начин унапреди комуникацију са свим заинтересованим јавностима и транспарентност рада.

Видео клип израђен је кроз пројекат „Повећање економског раста кроз подршку унапређењу политике заштите конкуренције“ који Комисија реализује са Краљевином Норвешке и Амбасадом Норвешке у Београду.