kzkKomisija za zaštitu konkurencije učestvovala je na drugoj godišnjoj konferenciji Udruženja za usklađenost u poslovanju na temu „Promena perspektive“ koja je održana u Beogradu. U okviru konferencije je bilo više od 180 učesnika, predavača i panelista iz Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Slovenije, koji su dali svoj doprinos promociji usklađenosti poslovanja.

Rad Komisije u oblasti usklađenosti poslovanja je predstavljen u okviru panela na temu budućnosti Compliance funkcije. Prikazan je pregled aktivnosti Komisije u poslednje dve godine koje su preduzimane u cilju podizanja nivoa svesti o potrebama poslovanja u skladu sa propisima o zaštiti konkurencije i istaknuta potreba za daljom edukacijom u ovoj oblasti.