Zaključkom Saveta Komisije za zaštitu konkurencije br. 4/0-02-14/2014-15 od 10.04.2014. godine obustavljen je postupak protiv društva „Advena line“ d.o.o. Beograd, Gramšijeva br. 9, pokrenut radi ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, jer je rešenjem Agencije za privredne registre od 24.02.2014. godine iz Registra privrednih subjekata brisano društvo „Advena line“ d.o.o. u likvidaciji Beograd-Novi Beograd.

 

Dostavljanje predmetnog zaključka je pokušano na adresu koja je, u izvodu iz Agencije za privredne registre, označena za prijem pošte: Branka Pešića 2a, Zemun, kao i na adresu likvidacionog upravnika iz istog registra, Jelene Grubač iz Beograda, Kraljice Natalije br. 30. Prema dostavnicama iz spisa predmeta proizlazi da je pismeno sa prve adrese vraćeno sa naznakom „izveštaj nije podignut“ a sa druge sa naznakom „nepoznat“.

 

Prema odredbama člana 39. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. broj 51/09, 95/13) dostavljanje pismena (poziv, rešenje, zaključak i sl.) vrši se u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka. Izuzetno, u slučaju ponovljene dostave, odnosno kod dostave putem javnog saopštenja, sadržaj pismena se objavljuje na internet strani Komisije i smatra se da je dostavljeno protekom 15 dana od dana objavljivanja, ako Komisija ne odredi duži rok. Stranka se ne može pozivati na neurednu dostavu ako je izvršena dostava na adresu sedišta te stranke koje se vodi u Registru privrednih subjekata.

 
Primenjujući propisano pravilo za ponovljenu dostavu, dana 06.05.2014. godine, objavljuje se sadržaj