Postupajući po inicijativi fizičkog lica za ispitivanje povrede konkurencije učinjene donošenjem Odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o utvrđivanju visine troškova upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava broj 789-3/2012 od 18.05.2012. godine (član 1. i 2.) Komisija za zaštitu konkurencije je, tokom 2013. godine, u više navrata, nalagala Advokatskoj komori Srbije da se izjasni o razlozima određivanja visine troškova upisa u imenik advokata u iznosu od 5000 evra i o različitom tretiranju advokatskih pripravnika ili advokatskih pripravnika volontera koji za upis plaćaju 500 evra.
U predstojećem postupku Komisija će sprovesti dokazni postupak i utvrditi relevantne činjenice na osnovu kojih će oceniti da li odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o visini troškova upisa u imenik advokata Advokatske komore Srbije od 18.05.2012. godine i od 22.06.2014. godine imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje, konkurencije na teritoriji Republike Srbije.