FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je novu direktorku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Zapadni Balkan, Žužanu Hargitaj (Zsuzsanna Hargitai).

Dr Obradović je direktorki Hargitaj predstavio dosadašnje aktivnosti, kao i planove Komisije koji za cilj imaju unapređenje politike zaštite konkurencije u našoj zemlji. Predsednik Komisije je, tokom razgovora, posebno istakao korisnost za Komisiju dosadašnje saradnje sa EBRD za Komisiju. Upoznao je sagovornicu i sa programom trenutno aktuelnog projekta „Izgradnja kapaciteta za Komisiju za zaštitu konkurencije Republike Srbije“ koji se finansira sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj.

Direktorka EBRD za Zapadni Balkan naglasila je da ova međunarodna institucija ima dobru saradnju sa Komisijom i da je cilj njeno dalje unapređenje i podrške reformama, u svetlu prerspektive priključenja Srbije EU.

Zaključeno je da obe institucije u narednom periodu dodatno porade na osnaživanju politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji,a u cilju unapređenja privrednog ambijenta naše zemlje.