kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je dva postupka protiv sedam učesnika na tržištu koji su u postupku javne nabavke u kojoj je naručilac JP „Elektroprivreda Srbije“ nastupili u dve grupe ponuđača. Stranke u postupcima su zaključile sporazume o zajedničkom učešću u postupku javne nabavke, čiji je predmet transport opreme korišćenog bagera i odlagača iz SR Nemačke u Republiku Srbiju.

Jedan postupak je pokrenut protiv privrednih društava Bora Kečić – specijalni transporti d.o.o. Beograd, Union Šped d.o.o. Beograd i Bata d.o.o. Trešnjevac (Kanjiža), a drugi postupak je pokrenut protiv privrednih društava Bora Kečić – vangabaritni transporti d.o.o. Beograd, Preduzeće za puteve Kragujevac d.o.o. Kragujevac, Transportšped d.o.o. Beograd i Agrorit d.o.o. Melenci (Zrenjanin).

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenom postupku, da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, Savska br. 25/IV, Beograd.