kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула је два поступка против седам учесника на тржишту који су у поступку јавне набавке у којој је наручилац ЈП „Електропривреда Србије“ наступили у две групе понуђача. Странке у поступцима су закључиле споразуме о заједничком учешћу у поступку јавне набавке, чији је предмет транспорт опреме коришћеног багера и одлагача из СР Немачке у Републику Србију.

Један поступак је покренут против привредних друштава Бора Кечић – специјални транспорти д.о.о. Београд, Унион Шпед д.о.о. Београд и Бата д.о.о. Трешњевац (Кањижа), а други поступак је покренут против привредних друштава Бора Кечић – вангабаритни транспорти д.о.о. Београд, Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о. Крагујевац, Транспортшпед д.о.о. Београд и Агрорит д.о.о. Меленци (Зрењанин).

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама коje могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у наведеном поступку, да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције, Савска бр. 25/IV, Београд.