kzk-ekofZaposleni u Stručnoj službi Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na dvodnevnoj radionici za korišćenje najsavremenijih forenzičkih alata prilikom nenajavljenih uviđaja. Na radionici su zaposleni prolazili kroz simulaciju scenarija pretrage, kao i analizu rezultata za korišćenje forenzičkog softvera i opreme.

Cilj dodatne obuke je unapređenje znanja ovlašćenih službenih lica Komisije za zaštitu konkurencije o tehnikama prikupljanja podataka i trijaže, kao i procene vrste i količine podataka koji se traže pomoću forenzičkih alata, a kako bi se postigla što veća efikasnost postupka nenajavljenog uviđaja.

Nenajavljeni uviđaj je instrument koji je predviđen Zakonom o zaštiti konkurencije, a kojim se vrši iznenadna kontrola prostorija, odnosno podataka, isprava i stvari, o čemu se obaveštava stranka tek u trenutku izvođenja uviđaja na licu mesta. Ovlašćena službena lica vrše nenajavljeni uviđaj ako se osnovano sumnja da postoji opasnost uklanjanja ili izmene dokaza koji se nalaze kod stranke ili trećeg lica.

Službeno lice koje sprovodi uviđaj dužno je da pokaže službenu legitimaciju i zaključak o izvođenju uviđaja u poslovnim prostorijama, odnosno da zahteva da se omogući nesmetan ulazak. Stvari od značaja za odlučivanje u postupku, mogu se privremeno oduzeti tokom nenajavljenog uviđaja do utvrđivanja svih relevantnih podataka i činjenica koje te stvari sadrže, a najduže do kraja postupka.

Ovaj instrument je izuzetno efikasan za prikupljanje dokaza i otkrivanje kartelskog dogovaranja i drugih oblika povreda konkurencije.