Komisija za zaštitu konkurencije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije potpisali su Sporazum o saradnji i Ugovor o saradnji u oblasti forenzike.

Sporazumom se uređuje asistencija policije prilikom pojedinih radnji u postupku predviđenim Zakonom o zaštiti konkurencije, razmena informacija i pružanje usluga, stručna edukacija i treninzi u oblasti digitalne forenzike za službena lica Komisije.

Ugovor o saradnji u oblasti forenzike definiše tehničku pomoć forenzičkih službenika MUP-a ovlašćenim licima Komisije prilikom nenajavljenih uviđaja kao i pomoć prilikom veštačenja i dokazivanja određenih činjenica u postupku a u skladu sa zakonima koji uređuju zaštitu konkurencije i rad policije.

Ovim dokumentima se kompletiraju formalni uslovi za međuinstitucionalnu saradnju, što će značajno olakšati budući rad i efikasniju borbu protiv povreda konkurencije. Takođe ove dve institucije žele da obezbede uslove za unapređenje saradnje u sprečavanju i otkrivanju povreda konkurencije i njihovih učinilaca u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.