Komisija za zaštitu konkurencije odredila je meru procesnog penala učesniku na tržištu, „MB-Gas OIL“ d.o.o., Beograd, u iznosu od 12.000 evra zbog nepostupanja po Zahtevu Komisije za davanje informacija, od 26. februara ove godine. Pomenutim zahtevom je naloženo dostavljanje podataka za potrebe Sektorske analize stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i malo derivatima nafte u Republici Srbiji.

S obzirom na to da je rok za dostavljanje traženih podataka istekao dana 07. marta 2016. godine, a da se navedeno privredno društvo nije obratilo Komisiji sa zahtevom za produženje roka za dostavljanje podataka, niti na drugi način izvestilo Komisiju o razlozima svog nepostupanja po Zahtevu Komisije, Savet Komisije je, doneo odluku o određivanju mere procesnog penala. Novčani iznos mere procesnog penala utvrđen je 500 evra, za svaki dan nepostupanja po Zahtevu Komisije.

Mera procesnog penala u iznosu od 500 do 5.000 evra za svaki dan ponašanja suprotno nalogu Komisije, odnosno nepostupanja po njenom nalogu, definisana je odredbama člana 70. Zakona o zaštiti konkurencije. Navedeni iznos „MB-Gas OIL“ d.o.o., Beograd mora da uplati u roku od dva meseca od dana prijema rešenja pod pretnjom prinudnog izvršenja. Novčani iznos mere procesnog penala se uplaćuje na račun budžeta Srbije.

Prilikom određivanja visine iznosa mere procesnog penala, Komisija primenjuje kriterijume propisane Zakonom o zaštiti konkurencije, Uredbom o kriterijumima za određivanje iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala, načinu i rokovima njihovog plaćanja i uslovima za određivanje tih mera, kao i Smernicama za primenu navedene uredbe, koje je Savet Komisije doneo 19. maja 2011. godine. Zakon o zašititi konkurencije precizira da procesni penal ne može da iznosi više od deset procenata od ukupnog godišnjeg prihoda obračunatog na način uređen Zakonom.