usaDr Siniša Milošević, Glavni ekonomista Komisije za zaštitu konkurencije održao je predavanje studentima Ekonomskog fakultetu u Beogradu. Tokom predavanja dr Milošević je upoznao studente sa mandatom Komisije za zaštitu konkurencije, kao i zakonskim okvirom na bazi kog se u Srbiji vodi politika zaštite konkurencije.

Tokom predavanja dr Milošević predstavio je studentima više slučajeva otkrivanja povreda konkurencije u svetu i upoznao ih sa osnovama politike zaštite konkurencije.

Ovo predavanje je, inače, deo aktivnosti predviđenih Sporazumom o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta u Beogradu.