FICKomisija za zaštitu konkurencije podržala je, učešćem na osnivačkoj skupštini, početak rada Udruženja za usklađenost u poslovanju (Corporate Compliance Association). Ovo Udruženje čine kompanije iz raznih sektora okupljene kako bi unapredile svoja znanja i efikasnije uskladile poslovanje sa postojećim zakonskim okvirom.

Interes Komisije je da poslovanje učesnika na tržištu bude usklađeno sa pravilima zaštite konkurencije, jer se time umanjuje i rizik od povreda konkurencije koje se, između ostalog, dešavaju i zbog činjenice da kompanije imaju neusklađenu praksu u odnosu na regulativu zaštite konkurencije, rekao je dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, pozdravljajući učesnike osnivačke skupštine.

foto-kzk-23112018aUsklađenost utiče i na izgradnju poslovanja po pravilima zaštite konkurencije, a koja omogućava internu identifikaciju mogućeg antikonkurentskog ponašanja. Kako je prevencija ovakvih neželjenih posledica jedan od osnovnih ciljeva Udruženja za usklađenost u poslovanju, Komisija za zaštitu konkurencije snažno podržava njegovo osnivanje i rad, istakao je dr Obradović.

U okviru osnivačke skupštine Udruženja održana je i panel diskusija na temu „Zbog čega je usklađenost u poslovanju bitna za svakog od nas?“. Cilj ovog panela, na kome je član Saveta Komisije Čedomir Radojčić bio jedan od učesnika je da se podigne svest o važnosti ove teme, definisanjem funkcije usklađenosti u poslovanju, kao i konkretni primeri njene primene u poslovanju učesnika na tržištu.


FICNa panelu su učestvovali i predstavnici učesnika na tržištu koji se bave aktivnostima relevantnim za oblast usklađenosti u poslovanju, predstavnici privatnog i javnog sektora, Udruženja banaka Srbije, kao i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.