FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović održao je uvodno izlaganje na konferenciji „Konkurencija i zaštita ličnih podataka ”, koju tradicionalno organizuje advokatska kancelarija Karanović/Partneri i nemačka fondacija Fridrih Nojman (Friedrich Naumann).

Ove godine konferencija je bila fokusirana na iskustva u primeni prava konkurencije u kontekstu odnosa primene prava konkurencije i ekonomije, viđenih kroz iskustava Srbije i EU, kontroli državne pomoći kao i primena novih zakonskih rešenja o zaštiti podataka ličnosti.

Dr Obradović naglasio je, između ostalog, da je doprinos efikasne primene politike i prava zaštite konkurencije unapređenju ekonomskog rasta i dobrobiti građana Republike Srbije izazov, ali da je Komisija u potpunosti svesna važnosti misije i zadataka koje ima.

Na konferenciji je jedan od panelista bio Marko Obradović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, koji je prisutnima govorio o planovima i perspektivama Komisije u kontekstu unapređenja zaštite konkurencije u Republici Srbiji.