kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je, Zaključkom predsednika Komisije od 29. avgusta 2016. godine, pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije, po službenoj dužnosti protiv društva „INTER TURS PLUS“ iz Aranđelovca.

Na osnovu svih prikupljenih podataka, informacija i dokumenata, Komisija je pretpostavila postojanje povrede konkurencije koja za cilj ili posledicu ima ili može imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

Komisija će u postupku ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Topoli povećanjem cene stanične usluge – prijem i otprema autobusa, počinilo zloupotrebu dominantnog položaja. Naplata cene za usluge peronizacije u iznosu koji je nepravično visok, što vodi eksploataciji korisnika ove usluge, može predstavljati radnju povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.