kzk-ekofGlavni ekonomista Komisije za zaštitu konkurencije dr Siniša Milošević boravio je na tronedeljnom stručnom usavršavanju u Japanu, u okviru programa koji je organizovala Japanska agencija za međunarodnu kooperaciju (Japan International Cooperation Agency-JICA) u saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC).

Plan usavršavanja obuhvatio je sve segmente prava i politike zaštite konkurencije, uključujući kako teorijsku, tako i praktičnu primenu. Pored iskustava japanskog tela za zaštitu konkurencije, predstavljena su i iskustva u primeni politike zaštite konkurencije u Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Koreji i Tajvanu.

Cilj ovog programa je unapređenje primene prava i politike konkurencije, ali i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištu Srbije.

Iskustva i znanje koje je dr Siniša Milošević, kao rukovodilac Sektora za ekonomske analize KZK stekao tokom boravka u Japanu biće implementirana u primeni pravila konkurencije na teritoriji Republike Srbije.