Komisija za zaštitu konkurencije je uputila danas Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Mišljenje na Predlog Zakona o opštem upravnom postupku.