SBB IKOMPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije 14. novembra 2016. godine, doneo je Zaključak kojim se nastavlja, po službenoj dužnosti postupak pokrenut po prijavi koncentracije privrednog društva „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o., koja nastaje sticanjem kontrole nad privrednim društvom „Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM“ d.o.o. Postupak se nastavlja po službenoj dužnosti radi ispitivanja da li prijavljena koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

U ispitnom postupku Komisija će sprovesti sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokaze neophodne za definisanje relevantnog/ih tržišta, strukturu relevantnog/ih tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog/ih tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, mogućnosti izbora dobavljača i korisnika, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, nivo konkurentnosti učesnika u koncentraciji, interese korisnika, itd.

Prema odredbama Zakona, Komisija je dužna, da predmetni postupak okonča u roku od četiri meseca od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, na adresu Savska 25/IV, Beograd.