Zaključak o pokretanju postupka: „B2M“ d.o.o. – „Trgodunav“ d.o.o. – „Grafo Trade” d.o.o. – „Master Clean Express” d.o.o. – AD HI „Panonija“ « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » Zaključak o pokretanju postupka: „B2M“ d.o.o. – „Trgodunav“ d.o.o. – „Grafo Trade” d.o.o. – „Master Clean Express” d.o.o. – AD HI „Panonija“
Naslov Sednica Datum Odluka
Zaključak o pokretanju postupka: „B2M“ d.o.o. – „Trgodunav“ d.o.o. – „Grafo Trade” d.o.o. – „Master Clean Express” d.o.o. – AD HI „Panonija“ 22.05.2017 ZAKLjUČAK O POKRETANjU POSTUPKA: „B2M“ d.o.o. - „Trgodunav“ d.o.o. - „Grafo Trade” d.o.o. - „Master Clean Express” d.o.o. - AD HI „Panonija“