kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović izložio je na naučnoj konferenciji „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji“ referat na temu „Uloga Komisija za zaštitu konkurencije u ekonomskim i regulatornim reformama: aktuelni trendovi i budući izazovi“ . Koautori ovog referata bili su dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize Komisije i dr Dragan Lončar, prodekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Dr Obradović izložio je glavne elemente funkcionisanja Komisije za zaštitu konkurencije, kao i osnovne odredbe Zakona o zaštiti konkurencije. Poseban akcenat stavljen je na saradnju sa regulatornim telima i državnim organima i organizacijama, ali i buduće pravce razvoja politike zaštite konkurencije u Srbiji, imajući u vidu elemente nacrta nove direktive Evropske komisije koja za cilj ima unapređenje rada tela za zaštitu konkurencije EU.

Osnovni cilj naučne konferencije „Strukturne reforme i uloga regulatornih tela“ bio je da se predstave istraživački rezultati kao mogući doprinos za izgradnju povoljnog institucionalnog okvira i osnove za efikasniji privredni razvoj Srbije. Organizator ovog skupa bilo je Naučno društvo ekonomista Srbije, u saradnji sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomskim fakultetom u Beogradu.

Na konferenciji su učestvovali profesori Univerziteta u Beogradu, predstavnici nezavisnih i regulatornih tela, kao i nezavisni ekonomski eksperti.