kzk-ekofU Portugalu je održana 16. Godišnja konferencija Međunarodne mreže za konkurenciju (ICN), kojoj je prisustvovao član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić.

Teme koje su kandidovane za ovogodišnju konferenciju Međunarodne mreže za konkurenciju, a koje čine tela za zaštitu konkurencije širom sveta izabrane su u skladu sa aktuelnim izazovima u primeni politike zaštite konkurencije. Tako je, preko 600 učesnika, bilo u prilici da podeli iskustva u procesu sprovođenja politike zaštite konkurencije. Posebno su bile razmatrane aktivnosti koje bi doprinele većoj uspešnosti programa za oslobađanje od plaćanja mera za povredu konkurencije (leniency program), kao i alati koji bi pomogli u promociji i javnom zastupanju politike zašpite konkurencije (competition advocacy).

U fokusu su bili izmenjeni uslovi u kojima rade tela za zaštitu konkurencije, a koje donose globalizacija i nove tehnologije, obzirom da je praksa pokazala da globalizacija vodi ka sve većem protekcionizmu u razvijenim ekonomijama, dok novo digitalno doba unosi i značajnu promenu u poimanju konkurencije, jer u internet svetu monopolska pozicija postaje pravilo, a ne više izuzetak.

kzk-ekofTokom konferencije, na posebnoj svečanosti, Komisiji za zaštitu konkurencije je uručeno posebno priznanje koje je dobila na konkursu „Zastupanje politike konkurencije 2016. – 2017.“, sa fokusom na unapređenje politike konkurencije u agendi ekonomske politike: „Inovativne startegije zastupanja u odnosu na tržišne izazove“ koji je raspisala Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) i Svetska banka (WBG). Članak, čiji je autor Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika Komisije i koordinator međunarodne saradnje Komisije, takmičio se u okviru jedne od ponuđenih kategorija – „Sprovođenje strategija zastupanja na različitim nivoima (regionalnom, nacionalnom, subnacionalnim / širem ekonomskom i specifičnom sektorskom)“.

Program konferencije koja je ove godine je okupila više od 600 predstavnika tela za zaštitu konkurencije iz čitavog sveta, zajednički su pripremili Međunarodna mreža za konkurenciju (ICN) i Uprava za zaštitu konkurencije Portugala (AdC),