kzk-ekofУ Португалу је одржана 16. Годишња конференција Међународне мреже за конкуренцију (ICN), којој је присуствовао члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић.

Теме које су кандидоване за овогодишњу конференцију Међународне мреже за конкуренцију, а које чине тела за заштиту конкуренције широм света изабране су у складу са актуелним изазовима у примени политике заштите конкуренције. Тако је, преко 600 учесника, било у прилици да подели искуства у процесу спровођења политике заштите конкуренције. Посебно су биле разматране активности које би допринеле већој успешности програма за ослобађање од плаћања мера за повреду конкуренције (leniency програм), као и алати који би помогли у промоцији и јавном заступању политике зашпите конкуренције (competition advocacy).

У фокусу су били измењени услови у којима раде тела за заштиту конкуренције, а које доносе глобализација и нове технологије, обзиром да је пракса показала да глобализација води ка све већем протекционизму у развијеним економијама, док ново дигитално доба уноси и значајну промену у поимању конкуренције, јер у интернет свету монополска позиција постаје правило, а не више изузетак.

kzk-ekofТоком конференције, на посебној свечаности, Комисији за заштиту конкуренције је уручено посебно признање које је добила на конкурсу „Заступање политике конкуренције 2016. – 2017.“, са фокусом на унапређење политике конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у односу на тржишне изазове“ који је расписала Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG). Чланак, чији је аутор Гордана Булатовић, шеф Кабинета председника Комисије и координатор међународне сарадње Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – „Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, националном, субнационалним / ширем економском и специфичном секторском)“.

Програм конференције која је ове године је окупила више од 600 представника тела за заштиту конкуренције из читавог света, заједнички су припремили Међународна мрежа за конкуренцију (ICN) и Управа за заштиту конкуренције Португала (АdC),