kzkKao rezultat intenziviranja saradnje Komisije za zaštitu konkurencije i Ambasade Koreje u Beogradu, kao i postignutog dogovora predsednika Komisije dr Miloja Obradovića i doskorašnjeg ambasadora Koreje u Beogradu Nj.E. Deđong Jua, predstavnica Komisije Ivana Cvijović, zaposlena u Sektoru za ispitivanje koncentracije boravila je, u okviru programa tehničke pomoći, u Komisiji za fer trgovinu Republici Koreje (Korean Fair Trade Commissin – KFTC), na desetodnevnoj praksi.

Cilj ovog programa tehničke pomoći je unapređenje primene prava i politike zaštite konkurencije, ali i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištima zemalja koje učestvuju u programu.

Svake godine se predstavnici na desetine tela za zaštitu konkurencije širom sveta prijavljuje za program stažiranja u Komisiji za fer trgovinu Republike Koreje, koja važi za jednu od globalno najefikasnijih. Plan usavršavanja obuhvata unapređenje teorijskih znanja i praktične primene prava i politike zaštite konkurencije u oblasti povreda konkurencije i ispitivanja koncentracija. Predstavnik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije po prvi put je uključen u ovaj program.

Ipak, ovo nije prvi put da Republika Srbija i Republika Koreja sarađuju na polju zaštite konkurencije. Komisija za zaštitu konkurencije i Ambasada Republike Koreje organizovale su i seminar na temu „Iskustva u sprovođenju politike zaštite konkurencije u Republici Koreji i Republici Srbiji“ u oktobru 2017. godine. Kako se ova vrsta događaja pokazala kao vrlo korisna za proširivanje znanja tržišnih učesnika o politici zaštite konkurencije u Republici Srbije, u planu za 2019. godinu već se nalazi organizacija sličnih dešavanja.