zk-aztn

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, boravili su u dvodnevnoj studijskoj poseti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske – AZTN. Kolege iz hrvatskog tela za zaštitu konkurencije su zajedno sa Hanfom (Hrvatskom agencijom za nadzor finansijskih usluga) predstavili regulatorni okvir i iskustva iz nadzora i postupaka koji su vođeni na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na slično istorijsko nasleđe i regulatorni okvir, kao i navike stanovništva, Komisija za zaštitu konkurencije je inicirala ovu studijsku posetu, kako bi na detaljan način stekla uvid u praktična iskustva koja je AZTN imao u zaštiti konkurencije, i istraživanjima i postupcima koji su vođeni na tržištu osiguranja.

Jedna od Uredbi koja je preostala Komisiji, koje je potrebno pripremiti za usvajanje u narednom periodu, je Uredba o grupnom izuzeću u sektoru osiguranja, u okviru obaveza usklađivanja s pravnom tekovinom Evropske komisije iz oblasti zaštite konkurencije, a nakon obavljenog tzv. „skrininga“ u poglavlju 8 „Zaštita konkurencije“. Pre donošenja same Uredbe, Komisija će sprovesti sektorsku analizu tržišta osiguranja.

AZTN već duže vreme Komisiji za zaštitu konkurencije pruža podršku kako na bilateralnoj osnovi, tako i kroz formalizovan sporazum o saradnji. Ova studijska poseta je bila organizovana u okviru „TAIEX“ instrumenta tehničke pomoći i razmene informacija Evropske komisije, koji se obično koristi za pružanje ekspertize državama koje se prilagođavaju svakom pojedinom korisniku i kao predpristupni element, najpre služi kao pomoć državama kandidatima u prilagođavanjima koje je potrebno izvršiti u predpristupnom procesu.