Vrhovni kasacioni sud je presudom br. Uzp. 181/2013 od 06.02.2014. godine, odbio zahtev privrednog društva Industrija smrznute hrane „Frikom“AD iz Beograda, za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda u Beogradu br.12 U 17578/12 od 12.03.2013. godine. Navedenom presudom Upravnog suda odbijena je tužba ovog privrednog društva, čime je rešenje Komisije za zaštitu konkurencije od 19.11.2012. godine, kojim je utvrđena zloupotreba dominantnog položaja na tržištu veleprodaje industrijskog sladoleda na teritoriji Republike Srbije, od strane ovog učesnika na tržištu, postalo pravnosnažno.

 

Komisija je navedenim rešenjem utvrdila da je Frikom zloupotrebio dominantan položaj, odnosno izvršio povredu konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09), a sa ciljem slabljenja i istiskivanja sa tržišta postojeće konkurencije, kao i stvaranja značajne barijere za ulazak na tržište novih konkurenata, uz istovremeno jačanje sopstvenog dominantnog položaja na tržištu, što je za efekat imalo značajno ograničavanje i narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu.

 

Saglasno zakonskoj obavezi, određena je i mera zaštite konkurencije u vidu obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini 4% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog u 2009. godini, što iznosi 301.950.520,00 RSD. Pored mere zaštite konkurencije, istim rešenjem određene su i odgovarajuće mere otklanjanja povrede konkurencije u vidu mera ponašanja, kao i rokovi u kojima je ovo privredno društvo dužno da izvrši sve naložene mere.