Komisija za zaštitu konkurencije je 01.04.2014. godine objavila je na svojoj službenoj internet stranici, na adresi: www.kzk.org.rs „Informaciju o prodaji uglja za potrebe široke potrošnje iz proizvodnog asortimana Rudarskog basena „Kolubara“ d.o.o., Lazarevac i Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac, putem javnog oglašavanja u periodu 2010-2013. godina“ (u daljem tekstu označena kao: Informacija), koja je prethodno dostavljena Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i JP EPS.

 

U Informaciji koja je objavljena na sajtu Komisije navedeni su  podaci o indeksima rasta cena u periodu 2010-2012. godine ali bez navođenja podatka o nazivima kupaca. Svi  podaci izneti u Informaciji zasnovani su isključivo na podacima koji su Komisiji za zaštitu konkurencije dostavili učesnici na tržištu i to su podaci iz zvaničnih cenovnika društava u posmatranom periodu, za koje učesnici na tržištu nisu zahtevali zaštitu podataka . Podaci koji su analizirani za sva posmatrana društva, izvedeni su stavljanjem u odnos cena po kojima su učesnici na tržištu, prema zvaničnim cenovnicima, prodavali ugalj u veleprodaji i maloprodaji i cena po kojima su ta društva nabavljala ugalj od RB Kolubara i TE-KO Kostolac.

 

Cilj Informacije prvenstveno je bio analiza i ispitivanje uslova konkurencije na tržištu prodaje sirovog i sušenog uglja od strane RB Kolubara i TE-KO Kostolac, pa je s tim u vezi Komisija korisnicima ove Informacije ukazala na uočene karakteristike i evidentne probleme samog tržišta, a sve u skladu sa nadležnostima Komisije propisane članom 21. stav 6. Zakona o zaštiti konkurencije. S tim u vezi, Komisija se ograđuje od proizvoljnih interpretacija iznetih u pojedinim medijima koje se odnose na podatke koji su navedeni u Informaciji.

 

Komisija još jednom ukazuje na ogroman značaj koji ovakve analize tržišta imaju ne samo za sve učesnike na tržištu, uključujući i potrošače, već pre svega na otklanjanje negativnih efekata koje pojedine radnje mogu imati po stanje konkurencije na tržištu. Zbog svega navedenog, Komisija će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima praćenja stanja na tržištu i o tome redovno obaveštavati javnost.