kzk-eu
Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se danas u Beogradu sa Frejkom Janmatom (Freek Janmaat) šefom sektora za evropske integracije Delegacije Evropske unije u Srbiji. Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnostima Komisije u okviru procesa pristupanja EU, imajući u vidu značaj koji politika konkurencije ima u pravnom i institucionalnom poretku EU.

Predsednik Obradović je upoznao Janmata i sa Mišljenjem Komisije na Predlog Zakona o ulaganjima koje je Vlada prihvatila, a Narodna skupština usvojila kroz amandmane poslanika i Mišljenjem na Nacrt zakona o opštem upravnom postupku koji je upućen Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Sastanku su prisustvovali Ljiljana Pavlović, Rukovodilac sektora za pravne poslove Komisije za zaštitu konkurencije i Jelena Aleksić iz Delegacije EU u Srbiji.