kzk-budimpesta-1
Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na seminaru (radionici) sa temom „Nove ekonomske tehnike u sprovođenju politike konkurencije“, održanom u Budimpešti od 20. do 22. oktobra 2015. godine, u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije.

Tema seminara bile su ekonomske metode koje se koriste u kontroli koncentracija, kao i metode koje se koriste u slučajevima dokazivanja povreda konkurencije u cilju ocene da li učinjena radnja predstavlja radnju povrede konkurencije ili legitimnu poslovnu praksu. Osim teoretskih aspekata ekonomskih metoda i tehnika bilo je reči o konkretnim iskustvima, ali i o ograničenjima u njihovoj primeni. Posebno je bilo reči o načinima da se ekonomski metodi i analize „prevedu“ na jezik advokata i sudija.

Trodnevni radni skup zasnivao se na prezentacijama pozvanih panelista – predstavnika OECD, predstavnika švedskog, mađarskog i danskog tela za zaštitu konkurencije, predstavnika konsultantske kuće RBB Economics iz Brisela, kao i prezentacijama slučajeva pojedinih zemalja, i na rešavanju hipotetičkih slučajeva kroz rad u manjim grupama.