Narodna skupština je danas usvojila amandmane na Predlog Zakona o ulaganjima, u skladu sa Mišljenjem Saveta Komisije za zaštitu konkurencije od 16.10.2015. Mišljenje Saveta je upućeno radi unapređenja ovog zakona u delu koji utiče na primenu Zakona o zaštiti konkurencije. Komisija pozdravlja iskazano razumevanje Ministarstva privrede i odluku Narodne skupštine koja će doprineti efikasnoj zaštiti konkurencije na tržištu i pravnoj sigurnosti ulagača odnosno svih učesnika na tržištu.