Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se danas u Beogradu sa Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem, sa kojim je razgovarao o aktuelnim pitanjima koja se odnose na saradnju i rad nezavisnih i kontrolnih tela. Predsednik Komisije je upoznao zaštitnika građana sa nadležnostima i načinom rada Komisije kao i o trenutnom stanju u oblasti zaštite konkurencije.

Razmenjena su iskustva i saznanja o izazovima sa kojima se sureću nezavisna tela u svom radu, kao i o načinima postupanja ovih tela u okviru svojih nadležnosti.