Komisija za zaštitu konkurencije je na sopstvenu inicijativu uputila Narodnoj skupštini – Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku mišljenje na Predlog Zakona o ulaganjima, na osnovu nadležnosti iz člana 21. Zakona o zaštiti konkurencije. Predloženim mišljenjem se ukazuje na moguće ugrožavanje i onemogućavanje nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije, a što bi za posledicu imalo negativne efekte na samo sprovođenje Zakona, već indirektno i na interese samih ulagača.