Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestvovao je 13. oktobra u javnoj diskusiji povodom predstavljanja nacrta studije „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?“ u Narodnoj skupštini, a koju je organizovao Centar za evropske politike (CEP).

Povod za izradu studije je deset godina od početka procesa pristupanja EU (april 2005. godine, pozitivna ocena studije izvodljivosti za SCG), kao i od donošenja prvog, savremenog Zakona o zaštiti konkurencije u Srbiji. Cilj ove studije jeste da pokuša da identifikuje i razmotri ključne prepreke koje za posledicu imaju nedovoljan stepen konkurencije na tržištu, i koji otežavaju potpunu primenu pravila zaštite konkurencije, kao i da pruži odgovore na pitanja mogućnosti unapređenja politike konkurencije u Srbiji.

Predsednik Obradović je u svom izlaganju istakao da u ovom momentu, Komisija raspolaže značajnim stručnim, organizacionim, tehničkim i finansijskim kapacitetima, kao i da je svojom praksom i profesionalnošću stručne službe, stekla ugled ne samo na tržištu Srbije, već da predstavlja i uzor za institucije u regionu sa kojima imamo uspostavljenu vrlo blisku saradnju. Takođe je naglasio da je istovremeno sa navedenim konstatacijama, potrebno uočiti da postoji značajan prostor i potreba za unapređenje institucionalnih kapaciteta Komisije kao i regulatornog okvira. Institucija je izgrađena i definisana, uspostavljene su procedure i organizacija rada, a dosadašnja praksa svedoči o njenim mogućnostima, ali i ograničenjima u pogledu obima i kvaliteta sprovođenja pre svega svojih funkcija što potvrđuju i nalazi ove studije prema rečima predsednika Obradovića.

U drugom delu konferencije održana je panel diskusija u kojoj učestvovla i Ljiljana Pavlović, Rukovodilac sektora za pravne poslove Komisije za zaštitu konkurencije.

Studija na temu „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem“ je rezultat istraživanja sprovedenog među ličnostima relevantnim za razmatranje i definisanje politike konkurencije, pripremu i primenu zakona iz ove oblasti, predstavnicima državnih organa i Komisije za zaštitu konkurencije, učesnicima na tržištu, kao i predstavnicima potrošačkih organizacija.

U uvodnom delu diskusije su i učestvovali: Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine; Vesna Kovač, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Nebojša Lazarević, direktor CEP-a.