Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић учествовао је 13. октобра у јавној дискусији поводом представљања нацрта студије „Политика конкуренције у Србији – у чему је проблем?“ у Народној скупштини, а коју је организовао Центар за европске политике (ЦЕП).

Повод за израду студије је десет година од почетка процеса приступања ЕУ (април 2005. године, позитивна оцена студије изводљивости за СЦГ), као и од доношења првог, савременог Закона о заштити конкуренције у Србији. Циљ ове студије јесте да покуша да идентификује и размотри кључне препреке које за последицу имају недовољан степен конкуренције на тржишту, и који отежавају потпуну примену правила заштите конкуренције, као и да пружи одговоре на питања могућности унапређења политике конкуренције у Србији.

Председник Обрадовић је у свом излагању истакао да у овом моменту, Комисија располаже значајним стручним, организационим, техничким и финансијским капацитетима, као и да је својом праксом и професионалношћу стручне службе, стекла углед не само на тржишту Србије, већ да представља и узор за институције у региону са којима имамо успостављену врло блиску сарадњу. Такође је нагласио да је истовремено са наведеним констатацијама, потребно уочити да постоји значајан простор и потреба за унапређење институционалних капацитета Комисије као и регулаторног оквира. Институција је изграђена и дефинисана, успостављене су процедуре и организација рада, а досадашња пракса сведочи о њеним могућностима, али и ограничењима у погледу обима и квалитета спровођења пре свега својих функција што потврђују и налази ове студије према речима председника Обрадовића.

У другом делу конференције одржана је панел дискусија у којој учествовла и Љиљана Павловић, Руководилац сектора за правне послове Комисије за заштиту конкуренције.

Студијa на тему „Политика конкуренције у Србији – у чему је проблем“ је резултат истраживања спроведеног међу личностима релевантним за разматрање и дефинисање политике конкуренције, припрему и примену закона из ове области, представницима државних органа и Комисије за заштиту конкуренције, учесницима на тржишту, као и представницима потрошачких организација.

У уводном делу дискусије су и учествовали: Александра Томић, председница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине; Весна Ковач, државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација и Небојша Лазаревић, директор ЦЕП-а.