Комисија за заштиту конкуренције је на сопствену иницијативу упутила Народној скупштини – Одбору за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику мишљење на Предлог Закона о улагањима, на основу надлежности из члана 21. Закона о заштити конкуренције. Предложеним мишљењем се указује на могуће угрожавање и онемогућавање надлежности Комисије за заштиту конкуренције, а што би за последицу имало негативне ефекте на само спровођење Закона, већ индиректно и на интересе самих улагача.