kzkOdbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije razmotrio je i jednoglasno usvojio izveštaje o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2017. i 2018. godinu.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović izvestio je članove Odbora da izveštaji o radu Komisije u protekle dve godine sadrže sve ključne elemente vezane za rad institucije. Komisija je, konstatovao je dr Obradović, u navedenom periodu povećala administrativne i institucionalne kapacitete i bila fokusirana na efikasnu i efektivnu primenu zakona i njegovo sprovođenje, u cilju obezbeđivanja što efikasnije zaštite konkurencije u Srbiji.

- Naš cilj je kreiranje konkurentskog tržišta na kome će učesnici povećati svoju produktivnost, inovativnost i investicije, što će rezultirati rastom, razvojem i povećanjem životnog standarda građana Republike Srbije, zaključio je predsednik Obradović tokom predstavljanja izveštaja.

Zaštita konkurencije je jedan od bitnih segmenata ekonomskog i privrednog sistema Republike Srbije. Rezultati našeg rada jasno ukazuju da je u Republici Srbiji došlo do povećane privredne aktivnosti, kao i do porasta stranih investicija. To pokazuje da naša zemlja ima atraktivan privredni ambijent, čemu svoj doprinos svakako daje i Komisija za zaštitu konkurencije.

Dr Obradović je naveo i da su u izveštajnom periodu nastavljene i aktivnosti u okviru procesa pridruživanja Srbije EU, kao i da je rad Komisije, po pitanjima važnim za pregovaračko poglavlje 8, ocenjen kao visoko kvalitetan.

Nakon izlaganja dr Obradovića, predsednica Odbora Snežana Petrović je poželela da Komisija nastavi da radi i da se razvija, kao do sada i predložila usvajanje izveštaja Komisije za zaštitu konkurencije, što je Odbor jednoglasno prihvatio.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora, kao i članovi Saveta, rukovodioci i zaposleni u Stručnoj službi Komisije za zaštitu konkurencije.