Debata Novi SadDr Ivana Rakić, viši savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentracija Komisije za zaštitu konkurencije dobitnik je prestižne svetske nagrade za najbolji akademski rad u ovoj oblasti.

Na međunarodnom takmičenju koje svake godine organizuje Institut za pravo konkurencije sa sedištima u Parizu i Njujorku (Institute of Competition Law), časopis „Concurrences“ (u izdanju ovog instituta) i Centar za pravo konkurencije Pravnog fakulteta Univerziteta Džordž Vašington iz SAD (George Washington University Law School Competition Law Center), dr Ivana Rakić osvojila je nagradu čitalaca za najbolji akademski rad u kategoriji “procedure”.

Link ka vesti.

Tema rada koju su čitaoci časopisa „Concurrences“ ocenili kao jedan od najboljih, bila je „The Role of Competition Advocacy: The Serbian Experience“ (Uloga zastupanja politike zaštite konkurencije: Iskustvo Srbije“).

Link ka radu dr Ivane Rakić.